mynewspapers.net

Livmoderns Leiomyosarcoma prognos

Livmoderns Leiomyosarcoma prognos


Livmoderns leiomyosarcoma är en sällsynt typ av livmodercancer. Uterus sarkom gör upp bara 2 till 4 procent av all livmoder cancer och leiomyosarcomas är en undertyp av uterus sarkom. Afroamerikanska kvinnor är särskilt utsatta för att få livmodern leiomyosarcoma, av skäl som inte känt. Den genomsnittliga åldern för en kvinna att få diagnosen livmoder leiomyosarcoma är 50, enligt National Cancer Institute.

Aggressiv Cancer

Livmoderns leiomyosarcoma tros vara en mer aggressiv cancer än carcinosarcomas men kan botas genom kirurgi om cancern är begränsad till livmodern.

Tumörens storlek

En av de viktigaste faktorerna för att fastställa prognosen är tumörens storlek, enligt National Cancer Institute. En tumör större än fem centimeter har en dålig prognos.

Diagnosen Timing

För någon uterus sarkom är prognosen starkt beroende av vilket stadium sjukdomen är på när första diagnosen. Ju tidigare sjukdomen är fångad, desto bättre prognos.

Prognos steg 1

Femåriga överlevnaden för kvinnor som har fått diagnosen etapp 1 livmoderns leiomyosarcoma är 50 procent, enligt National Cancer Institute.

Andra prognoser

För kvinnor i steg 2 till 4 är prognosen betydligt värre. Det är 0 till 20 procent för femåriga överlevnaden.