mynewspapers.net

Lista över yrkeskunskaperYrkesmässiga kunskaper behövs för yrkesmässig karriär, eller de som medför med manuell eller utbildning förmågor i en mängd olika jobb. Det finns många olika typer av yrkeskunskaper som kan dras i ett utbildningsprogram eller på egen hand. Att ha en uppsättning yrkeskunskaper ibland kan tillämpas på ett antal olika karriärer.

Time Management

En grundläggande yrkesutbildning färdighet innebär förståelse av tid och hantera det inom en typ av arbetsmiljö. Denna färdighet kommer att lära arbetstagarna grunderna i schemaläggning, så att de kan inte bara hantera sig själva när man arbetar utan också hantera andra i arbetsmiljön så att de flyttar i karriären under en viss tidsperiod. Det finns många olika aspekter att denna yrkesmässig skicklighet, och behärska det gör att du kan arbeta många olika karriärer.

Datautbildning

En annan användbar yrkesinriktad färdighet är grunderna i dator utbildning, eftersom datorer är en integrerad del av de flesta arbetstillfällena i denna dag och ålder. Detta innebär grunderna i hur man slår på en dator, söka på internet, använda ett tangentbord och öppna och spara program. Att känna alla dessa kunskaper gör att en yrkesinriktad arbetstagare arbetar i många olika företag och kunskapsnivåer. Datorkunskaper kan också dras genom hela någons karriär, bygga en färdighet på Nästa.

Läsa och skriva

Att veta hur att läsa och skriva effektivt är viktiga yrkeskunskaper för de flesta jobb. Detta gäller både manuell arbetskraft arbetstillfällen och teknisk yrkesutbildning jobb, så att du kan läsa instruktionerna, skriva e-postmeddelanden och korrespondens till chefer och andra människor du arbetar med och vet hur att kommunicera ordentligt med kunder. Att känna till grundläggande siffror och matematik ingår också i denna yrkesutbildning färdighet, vilket är viktigt för att veta hur mycket du är betalas, samt arbetar kassaapparater eller räkna varor och material för olika jobb.