mynewspapers.net

Konsekvenserna av finanspolitiken och penningpolitiken till företag

Konsekvenserna av finanspolitiken och penningpolitiken till företag


Regeringarna påverkar deras nationernas ekonomier genom skatte-och penningpolitiken. Finanspolitiken innebär regeringens skatter och utgifter, även om penningpolitiken innebär åtgärder för att påverka en nations penningmängden. Dessa principer påverkar alla slags affärsbeslut, från om du vill anställa fler arbetstagare om att söka ett lån för att finansiera expansion.

Effekter

Finanspolitiken påverkar ofta skattenivån som företag står inför. Om regeringen höjer skatter, företag har mindre pengar för hyra och investeringar och kan passera ökat på till konsumenterna i form av högre priser. Webbplatsen Tutor2u stater lägre business skatter kan stimulera investeringar utgifterna och skapande av arbetstillfällen.

Betydelse

Federal Reserve Bank of San Francisco skriver att penningpolitiken utövar större effekter på den totala ekonomin, som påverkar företagens möjlighet att få lån. En expansiv penningpolitik leder till lägre räntor, underlätta tillgången till krediter. En åtstramande politik, dock minskar penningmängden och gör det svårare för företagen att låna.

Överväganden

Sätt och omfattning som finans- och penningpolitiken politik påverkar verksamheten beror på omfattningen av åtgärden och om politiken är expansiv eller åtstramande. Expansiv politik innebära sänkta skatter, ökade offentliga utgifter och en ökning av penningmängden. Åtstramande fiskala och monetära politik innebär motsatt agerande.