mynewspapers.net

Köksskåp dörren stängs inte ordentligt

Köksskåp dörren stängs inte ordentligt


När en köksskåp dörr stängs inte korrekt, eller ser ut som det hängande i en vinkel, måste den justeras. Justera en slapp köksskåp dörr kan åstadkommas snabbt med endast ett verktyg.

Instruktioner

• Öppna skåp dörren och hitta gångjärn bilagor på toppen och botten. Skåpdörren kan flyttas i olika riktningar genom att justera skruvarna på gångjärnen.

• Flytta dörren i önskad riktning genom att justera gångjärn. Dörren är flyttade högre eller lägre genom att lossa skruvarna på dörren i en moturs riktning. Justera dörren upp eller ner och åter dra skruvarna. Ta inte bort skruvarna från dörren.

• Flytta dörren till vänster eller höger genom att lossa skruvarna i centrum av gångjärnet. Dörren flyttar när du dra åt eller Lossa skruvarna centrum.