mynewspapers.net

Kliniska prov assistenten arbetsbeskrivning

Kliniska prov assistenten arbetsbeskrivning


Kliniska prov assistenter arbetar inom en medicinsk miljö och bistå med hälsorelaterade studier. Roll ingår att ge administrativt stöd, hjälp med rutinmässiga tester och förfaranden och samla både data och prover. Kliniska prov assistenter kallas också som klinisk forskningsassistenter eller forskningsassistenter.

Utbildning

KARTOR Applied Research Center rapporterar att kliniska prov assistenter bör ha en kandidatexamen i hälsorelaterade fältet och helst ett års erfarenhet i en klinisk miljö. En klinisk prövning assistent måste också ha en förståelse för medicinsk terminologi.

Färdigheter

En del av rollen innebär att mata in data på en dator och söka patientjournaler, kliniska prov assistenter måste därför vara datakunniga. Förmågan att förstå och följa komplexa och detaljerade tekniska instruktioner och kunskap om data management processer är viktiga roll.

Ansvar

Ansvar omfattar bistå med uppbyggnaden av forskningsutrustning, utföra litteratur sökningar, screening och schemaläggning av ämnen och mata in information till en dator.

Lön

Lönen för en klinisk prövning assistent varierar beroende på nivå av ansvar och organisation. Enligt faktiskt var den genomsnittliga årslönen för en klinisk assistent i juli 2010 £24,700.

Överväganden

Kliniska prov assistenter måste vara känslig och förståelse till patienter behov och medveten om sekretessfrågor.