mynewspapers.net

Kemikaliesäkerhet symboler förklaras

Kemikaliesäkerhet symboler förklaras


Kemikalier finns överallt omkring oss i våra dagliga liv. Det är lätt att fastställa säkerheten för vanliga kemikalier när du förstår vad de grundläggande kemiska säkerhetssymbolerna representerar. Kunskap om dessa symboler är avgörande för att förstå vad kemikalier måste undvikas och vilka kemikalier är inte farliga för din hälsa.

Märkning

Skivbolaget standard kemiska faror i USA var avsedd att informera brandmän av faror i en situation. Den nationella Fire Protection Agency (NFPA) diamanten är indelad i fyra rutor: en röd "brandfarlig" square på toppen, en gul "reaktivitet" kvadrat till höger, en vit "särskilda uppgifter" kvadrat i botten och en blå "hälsa" torget till vänster. Röda, gula och blå rutor innehåller siffrorna 0 till 4--med 0 är den mest harmlösa och 4 är de farligaste. Avsnittet vita längst ner på diamanten kan hålla särskilda instruktioner om exempelvis kemikalier reagerar med vatten, eller om de är oxiderande ämnen.

Brandfarlig

Kemikaliesäkerhet symboler förklaras


Den vanligaste av de kemiska diamanterna är "brandfarlig" diamant, som finns på sådana objekt som bränsle tankfartyg och propan tankar. Desto mer brandfarligt innehållet i behållaren med röda diamant, ju högre numret på botten av diamanten. En 0 betyg visar att kemikalien inte anses vara brandfarliga. Ett antal 2 innebär att innehållet antänds mellan 37.8 och 93.3 grader Celsius. Flera 4 innebär att innehållet kan antändas vid rumstemperatur och bör betraktas som mycket brandfarliga.

Biologiska

Kemikaliesäkerhet symboler förklaras


Dow company utvecklat biologiska symbolen 1966 eftersom det inte fanns någon universell symbol att låta folk veta av ett biologiskt. Denna symbol visar att det finns potentiella biologiska, som virus eller bakterier, presentera. Det finns fyra nivåer av biohazard betyg: nivå 1 är den minst farliga, med potential att orsaka mild sjukdom hos människor och djur. 4 varnar för bakterier eller virus som är dödliga för människor. Biohazard symbolen kan hittas på sharps behållare och anläggningar som behandlar biologiska.

GifterDödskalle är förmodligen en av de mest berömda och universella för alla symboler. Denna symbol visar att det förekommer giftiga eller giftiga kemikalier. Dödskalle kan användas tillsammans med andra kemikaliesäkerhet symboler, till exempel Arealuttagssystemet diamant eller biohazard symbolen för en mer fullständig förståelse för vilken typ av toxin är närvarande.

Radioactives

Kemikaliesäkerhet symboler förklaras


Symbolen för radioaktiva ämnen kallas klöver och är svart och gult. Denna symbol visar att det finns radioaktiva material som finns. Enligt USA Nuclear Regulatory Commission definieras"radioaktivt material som något material som har en specifik aktivitet större än 0,002 microcuries per gram." Denna symbol betyder inte mängden radioaktivt material. Det tyder på att ämnet har en specifik radioaktiva koncentration.