mynewspapers.net

Katolsk bön tjänst tema idéerDen katolska kyrkan drar dess teman från Bibeln och Jesu läror. Genom återbesök rötterna av katolska idéer, kan du samla ett stort antal teman att förankra en gudstjänst. Att välja teman nära besläktade med katolska läran kan också göra det lättare att välja samordna avläsningar och musik.

Förlåtelse

Hela nya testamentet predikade Jesus förlåtelse. Katoliker öva detta hela livet genom att delta i sakramentet av bikt. Förlåtelse är en större hyresgäst katolska läran och ett bra tema för en gudstjänst.

Rengöring

Även vi är förlåtna av Gud och andra, kan det vara svårt ibland att förlåta oss själva. En rensning-tema bön tjänst kan hjälpa deltagarna släppa sin skuld och bördor. Prova att använda symboliska handlingar tvätta fötterna eller ansikten.

Kärlek

Praktiserande katolikerna försöka Guds Visa kärlek till allt och alla i deras dagliga liv. Tyvärr, detta kan vara ganska svårt ibland. Använda många avläsningar och Psaltaren som behandlar kärlek i Bibeln att bygga detta tema i en gudstjänst.

Att ge

I dessa svåra ekonomiska tider kämpar många människor. En ge-tema bön tjänst kan hjälpa deltagarna utveckla en ger anda. Uppmuntra dina medlemmar att be för en specifik orsak om det hjälper dem att ansluta på ett djupare plan.

Mödrar

Den katolska kyrkan förlägger en särskild tonvikt på rollen som mor Mary. Håll en gudstjänst som sätter fokus på mödrar och deras roll i att stödja oss och hjälpa våra liv att blomstra.

Återfödelse

Begreppet pånyttfödelse finns i katolsk tradition. Katoliker acceptera att även värsta syndarna kan ha en andra chans genom att acceptera Gud in i deras liv. En återfödelse-tema bön tjänst kanske pekar några herrelösa får i rätt riktning.

Gemenskapens

Katolsk andakt drar nytta av andan av gemenskapen. Uppmuntra uppskattning av och deltagande i samhället.

Sanningen

Sanningen är något som ligger inom alla våra själar. Ofta har vi problem med att komma åt den eller låta den tala fritt. Djup meditation och bön kan hjälpa människor att acceptera och tala sanning.