mynewspapers.net

Kan Cedar marker användas för Mulching?

Kan Cedar marker användas för Mulching?


Mulch är material tillämpas runt växter att förbättra jorden och växtskydd. Cedar flis används som organiska mulching material. Enligt Cooperative Extension System, cedar chips motstå förfall och håller längre än furu eller lövträ täckningsmaterial

Fördelar

Cedar marker är långsamma att brytas ner och gör inte behöver täta påfyllning. Cedar chip täckningsmaterial hämma ogräs, minska jorderosion och lägga till näringsämnen i jorden. Vissa trädgårdsmästare anser doft av ceder chips stöter bort skadedjur såsom myror och sniglar.

Användningsområden

Cedar chips tillämpas runt buskar och perenner skapa livsmiljö för daggmaskar och organismer som förbättrar markens tillstånd. Enligt tillägget Colorado State University minskar ett lager av chips vatten avdunstning upp till 50 procent.

Problem

Cedar marker kan avvärja både skadliga och nyttiga insekter tills ceder doft bleknar. Naturliga cedar chips ålder till en grå färg som vissa husägare finner oattraktiv. På grund av deras långsamma sönderfall släpp cedar chips inte näringsämnen i jorden så snabbt som andra organiska täckningsmaterial.