mynewspapers.net

Juridisk Definition av olaga intrång

Juridisk Definition av olaga intrång


Individer är skyldiga till kriminella olaga intrång när individen medvetet går in och olagligen är fortfarande i en byggnad eller fast egendom som är avsedd att hålla borta inkräktare. Individer begå brottsliga intrång när de komma in eller stanna kvar på en fastighet. Varje stat har sina egna lagar som rör olaga intrång och individer måste kontrollera med lokala lagar i varje jurisdiktion.

Kriminella olaga intrång

Genomresa lagar uppträder vanligtvis på privat egendom på platser som hus, lägenheter, bilar och kontorsbyggnader. Medgivande från ägarna är en mycket viktig lagstadgad del (riktlinje) när det gäller genomresa lagar. Utan ägare samtycke antar lagen oftast att en person visste att de inte hade tillåtelse att komma in på en viss egenskap. Andra lagar mot brottsliga intrång är att ange en inhägnad egendom, bortsett från synliga bokförda icke-intrång tecken, eller inte få tillstånd från en person som är behörig för att agera å ägarens vägnar.

Civil Trespass

Civila olaga intrång innebär vanligtvis skada på egendom. Människor hålls vanligen i en civil trespass fall när skadan till egenskapen har ägt rum. Stämma för skadestånd som resulterar från trespass vanligtvis inträffar i ett tvistemål. Åtal kan också vara tillämpligt inom civil trespass fall om det finns bevis för att detta har inträffat. Civil trespass kränkningar förs normalt att domstolarna ska kvittas med fastighetsägare.

Lagstadgade element

Staterna kan ha olika lagar om vad som utgör kriminella trespass, men det finns vissa gemensamma lagstadgade element som vanligtvis gäller för alla genomresa lagar. Fall av olaga intrång när bostäder är inblandade uppstår när ett särskilt hem beboeliga. Om den särskilda hem är upptagna eller lediga spelar ingen roll. Beroende på behörighet, kan olaga intrång inte uppstå för bostäder som inte är lämpliga för bebyggelse. Nedläggning skulle eventuellt också kunna användas som ett försvar mot åtal för denna typ av brott.

Olika bestämmelser

Eftersom genomresa lagar varierar i olika jurisdiktioner, det finns många olika situationer och omständigheter som definierar när olaga intrång kan ha förflutit. Civil talan kan väckas mot djurägare när en av deras djur kommer in på en annan persons egendom. Vissa människor kallas "inbjudna" (till exempel poliser, dörr till dörr säljare) kan ha undantag från behöver samtycke att komma in på privat egendom. Underförstådda samtycke är när en person går på privat egendom att rädda ett liv eller någon annan bra anledning. Genomresa tecken tjäna som en varning, men de är inte all inclusive.

Straff

Normalt upprätthåller polisen trespass lagar. De flesta stater tillåter inte fastighetsägare att använda våld för att avyttra en inkräktaren. Individer som oavsiktligt ange på privat egendom, men Följ ägare begäran lämna skulle mer än sannolikt inte åtalas för olaga intrång. Olaga intrång normalt faller under civilrätt och anses vara en förseelse brott. Varje jurisdiktion har sin egen straff och böter för olaga intrång.