mynewspapers.net

Juridisk Definition av kontrakt hävning

Juridisk Definition av kontrakt hävning


Recission är den juridiska termen för avstå från ett kontrakt. Normalt ett kontrakt är ett juridiskt bindande avtal som är verkställbart i domstolen. Ett avtal kan upphävas genom lag eller genom ömsesidigt samtycke av parterna. Det har den rättsliga verkan av radering kontraktet som om det aldrig hänt.

Effekt

När ett kontrakt återkallas, är normala effekten att återvända parterna till status quo ante--deras tillstånd innan de träder i kontraktet. Detta inkluderar återvänder några pengar eller annan ersättning som hade varit utbytt, förädlingsprodukterna parter för partiell prestanda och återställa de relativa rättigheterna till parterna mot varandra i deras skick innan kontraktet. Detta innebär att en kostym för brott kan inte senare skall för underlåtenhet att fullgöra enligt ett kontrakt som effektivt har upphävt.

Hävning enligt lag

Ett avtal kan upphävas av en domstol som en skälig gottgörelse om avtalet är ogiltigt eller kan förklaras ogiltigt på grund av en defekt i dess bildande. Detta kan inträffa om en av parterna i avtalet var minderårig då kontraktet bildades, var psykiskt invalidiserade eller var berusade. En domstol kan också välja att häva ett avtal om det fanns bedrägeri, tvång, otillbörlig påverkan på tillverkningen av kontraktet, eller om dess villkor är orimligt.

Ömsesidigt hävning

Kontrakt kan upphävas genom ömsesidigt samtycke av alla parter. Hävning är en allt eller inget itu--partiell hävning är inte hävning, men ändring av ett avtal. Hävning kan vara skriftlig eller muntlig, men måste styrkas av bestämd ömsesidigt samtycke. Kontrakt hävning måste åtföljas av ett utbyte av vederlag, om allmänt ömsesidigt frisläppandet av förpliktelser enligt kontraktet är tillräcklig hänsyn att verkställa processen.

Avståndstagande

Ett avtalsbrott är inte samma som hävning. Det är inte ett erbjudande att häva, men kan behandlas som sådant av en annan part i avtalet. Avståndstagande uppstår när före vissa prestanda enligt avtalet blir på grund av, den skyldiga parten påstår en tydlig och otvetydig avsikt inte att utföra. Vanligtvis avståndstagande utgör ett brott mot avtalet, men den andra parten kan behandla det som ett erbjudande till ömsesidigt häva hela avtalet.

Hälso-och sjukvård

För många amerikaner, är termen "återvinning" oupplösligt förbunden med sjukförsäkringen. När en person är diagnostiserad med ett dyrt eller svårt att behandla tillstånd, har vissa försäkringsbolag visat att häva, eller säga, deras sjukförsäkring avtalet ensidigt. Eftersom avtalsvillkor tillåter sådan hävning, bedöms försäkrade har gett samtycke till hävning. Möjligheten för hälso-och försäkringsbolag att ensidigt upphäva ett försäkringsavtal ändrades avsevärt genom 2010 sjukvårdsreform lagen undertecknats av President Obama.