mynewspapers.net

John Deere 455 felsökning

John Deere 455 felsökning


Ridning gräsklippare kan spara mycket tid på klippa gräs om du äger flera tunnland egendom. John Deere 455 Park och trädgård traktorn är en dieseldrivna gräsklippare. Det fungerar som alla andra åkgräsklippare, och som andra ridning gräsklippare, det kan stöta på driftsproblem som behöver felsökning. Det finns flera saker du kan göra om din John Deere 455 kommer inte att fungera.

Instruktioner

• Kontrollera att bromsen har drivits. Traktorn startar inte om bromsen inte är distribuerat. Tryck på bromsen ner och starta motorn. Om det fortfarande inte fungerar, hitta power-start (PTO) kontakten. Den här växeln bör vara på vänstra sidan av dash. Dra reglaget PTO tills PTO indikatorlampan blinkar på instrumentbrädan. Distribuera bromsen och prova motorn.

• Kontrollera för säkring. Säkringarna finns på höger sida av gräsklipparen. Ta upp motorhuven och ta bort panelen. Dra säkringar uttagen och inspektera dem. Ta en titt på metall klipp i fönstret fuse, som ligger på mitten av säkringen. Om detta klipp är trasigt, måste säkringen ersättas.

• Bränsle-avstängningsventilen kan också vara stängd. Ta upp motorhuven på 455 traktorn och ta den vänstra panelen av. Leta upp avstängningsventil för bränsle. Ventilen har en spak som kan vara Svarvade medurs och moturs. Om du vill öppna spaken, vrid den moturs. Få den side panelen på, stänga motorhuven och prova att starta motorn.

• Om gräsklipparen inte kommer fortfarande fungerar, kontrollera att rätt bränsle har lagts till systemet. John Deere 455 Park och trädgård traktorn har en dieseldrivna motor. Om olika bränsle lades av misstag till, körs inte gräsklipparen. Ta bort bränsle från gräsklipparen genom häverteffekt bensintanken med en slang. Se till att alla av bränslet har tagits. Ersätt med dieselbränsle.