mynewspapers.net

Interna kontroller i redovisning Information Systems

Interna kontroller i redovisning Information Systems


Interna kontroller finns garantier ett företag genomför för att skydda känsliga finansiella information. Dessa garantier kan vara universellt accepterade eller unik för företaget. Interna kontroller vanligtvis centrum kring företagets redovisning informationssystem, som är den primära funktionen för att flytta finansiell information via bolag.

Fakta

Interna kontroller hjälper företag att styra, övervaka och mäta effektiviteten i sin redovisning verksamhet. Medan interna kontroller fokuserar ofta på att begränsa missbruk och bedrägeri av anställda, ger de också ägare och förvaltare med rimlig säkerhet att bokslutet är korrekt, aktuell och giltig.

Funktioner

Ägare och förvaltare kan använda interna kontroller för att begränsa antalet individer som har tillgång till bolagets information redovisningssystem. Detta hjälper till att begränsa möjligheten för missbruk av känslig information. Ägare, chefer och arbetsledare kan också ta en aktiv roll när genomdriva interna kontroller, att hålla dem i främsta ledet av information redovisningssystem.

Funktion

Interna kontroller genomförs ofta på transaktionen och organisatoriska nivåer av ett företags redovisning informationssystem. Organisationsteori-nivå kontroller se till att företaget följer alla tillämpliga normer, lagar och förordningar. Transaktionsnivå kontroller säkerställa varje redovisningsprocess uppnår företagets mål och syften.