mynewspapers.net

Inredning och Design affärsplan

Inredning och Design affärsplan


Förstå den extra information som en inredning affärsplan bör betona kan hjälpa företagen att lyckas där andra kan ha misslyckats. En affärsplan inredning inte bara tar startkostnaderna; Det bör också upplysa läsaren om dess ställning inom marknaden, dess tillväxtpotential och de trender som kommer att stödja de beräknade inkomster. Att skapa strategier som fångar inkomster från en målgrupp är ett område som många designers förbise.

Sammanfattning

Sammanfattningen finns i början av en affärsplan och är tänkt att sammanfatta verksamheten som helhet. En inredningsaffär bör innehålla en beskrivning av som företagets ägare är, hans bakgrund och erfarenhet inom inredning och design. En kort översikt av inredningsaffär verksamhet bör följa den biografiska uppgifter och beskriva området av design att vara i fokus, en förteckning över redan etablerade resurser och affärskontakter, vem målgruppen är och som kommer att hantera och övervaka de dagliga office behov.

Marketing Strategy

En marknadsanalys avslöjar Detaljer om måltavlan marknadsföra, ingår dess storlek, inkomstnivå och dess konsumtion vanor när det gäller hem design i strategin marknadsföringsplan. Data från tillförlitliga källor att bokstavera uppskattade marknadstillväxt, identifiera konkurrenter och jämföra dem mot den planerade verksamheten placeras i denna del av affärsplanen. Belysa utvecklingen på marknaden att inredningsaffär kommer efter, som beskriver kunder genom segmentering och disponera strategin för att fånga varje segment är en del av en marknadsföringsstrategi. T.ex. bostäder design segmentering kan omfatta "övergår baby boomers," "young professionals" och "hem utvecklare" med detaljerade planer för närmar sig och fånga inkomster från varje segment.

Management Sammanfattning

En sammanfattande management beskriver alla anställda än ägaren som kommer att delta i de dagliga uppgifterna av inredningsaffär. Anknytningar med designbranschen, utmärkelser, utbildning och andra erkännande är listade här för varje person. Arbete historia och anslutningar med designbranschen bör betonas i en sammanfattande ledning. Omnämnande av en anställds prisbelönta projekt som återspeglar och stödja design riktning anges i sammanfattningen kan också vara del av förvaltningen Sammanfattning.

Ekonomisk Plan

En ekonomisk plan är nödvändigt att förstå verksamheten från intäkter synpunkt. Finansieringsplanerna bör omfatta en break-even analys och en rad beräknade finansiering uttalanden att komma fram till en fullständig ekonomisk bild. En redogörelse för kassaflöde, en balansräkning och vinst och förlusträkningen bör Visa prognoser för ett, tre och fem år. Identifiera källor till inledande finansiering, redovisas kostnader för uppstart, värsta fall-scenario, finansiella risker och svårigheter en inredningsaffär kan uppleva här. Svårigheter i fältet design kan innehålla posten samtidiga och okända av en konkurrent på marknaden.

Strategi genomförandeplan

Implementeringsplanering beskriver exakt hur inredningsaffär kommer in på marknaden och fånga sin publik segmentering. Styrkor och svagheter, möjligheter och hot bör identifieras här. Strategier för prissättning, marknadsföring och distribution av produkter samt försäljningsprognoser fastställs i en genomförandeplan. Genomförandestrategier bör identifieras av en avdelning, följt av en serie av taktik som hänför sig till strategin. Exempelvis är genererar försäljning en intäkter strategi är att skapa ett nätverksklient genom remisser av tidigare kunder och att skapa ett nätverk av professionella kontakter taktik används för att stödja strategin.