mynewspapers.net

Information om Scotts Turf Builder

Information om Scotts Turf Builder


Scotts företaget marknadsför en mängd torv Builder-produkter, inklusive WinterGuard hösten gräsmatta gödningsmedel med eller utan Plus 2 ogräsbekämpning, Sun & skugga Mix för omläggning, och Starter gödselmedel. Alla Turf Builder produkter är framtagen för att skapa friskare, fylligare gräsmattor.

Winterguard

WinterGuard falla gräsmatta gödningsmedel bör tillämpas på en torr gräsmatta på en höst dag när vindarna är lugn. Vattna gräsmattan efter ansökan krävs inte men uppmuntras att grönare snabbare. Denna produkt främjar starkare och djupare rot tillväxt under vintermånaderna.

Sun & skugga ®

Sun & skugga omläggning blandningen innehåller olika gräs frön, inklusive termiska blå Kentucky Bluegrass som gör bra i extrem värme. Scotts gräsfrö är belagd för att skydda det mot uttorkning under grobarhet.

Starter gödselmedel

Starter gödselmedel används när plantera nytt utsäde, sod eller pluggar eller när gräsmattan behöver en grönare uppsving. Starter gödselmedel bör inte användas nära dagvatten eller vattentäkter. Kolla väderprognosen innan ansökan, och gäller inte om regn väntas.

Gödselmedlet analys

Gödselmedlet analysen av WinterGuard gödselmedel är 22-2-14 Starter gödselmedel är 24-24-4. De tre ingredienserna representeras av dessa siffror respektive är andelen innehåll av kväve, fosfor och kalium.