mynewspapers.net

Information om kub psykologiska test

Information om kub psykologiska test


Kub testet, även kallad kub spel, är ett psykologiskt test av okänt ursprung. Deltagarna ombeds att föreställa sig en kub. Detaljer om bilden är sedan framkallade och slutsatser dras om individens personlighetsdrag utifrån deras svar till kuben scenario.

Funktioner

Kub testet är inte ett diagnostiskt test inte syftar det avslöjar negativa drag. Som allmänt presenteras är det ett verktyg för självkännedom.

Metod

Kub testet kan tas separat eller som en del av en grupp. Motivet föreställer en kub i en öken. Kuben är sedan beskrivs utifrån sina egenskaper och hur dessa göra ämnet känner. Ytterligare element läggs, inklusive en stege, en häst, en storm och en blomma. Dessa beskrivs på samma sätt som kuben. När alla obligatoriska uppgifter är framkallade utforskas deras symbolik.

Teorier/spekulation

Den sanna historien om kub testet är okänd, men vissa spekulerar att det har Sufi ursprung. Det är en teori om att kuben representerar föremål, medan stegen är en teori för att representera motivets vänner, hästen en älskare eller perfekt älskare och stormen några hinder de möter. Blomman representerar barn eller önskan om dem.