mynewspapers.net

Industriell säkerhet revision checklista

Industriell säkerhet revision checklista


Säkerheten är viktig för de flesta företag, särskilt de i den industriella industrin. De flesta industriella företag att genomföra regelbundna säkerhetskontroller för att se till att arbetsmiljön är så säker för anställda som möjligt. Denna revision hjälper också få tända någon oro för säkerheten som anställda kan ha. För att se till att ta itu med alla säkerhet ämnen, kommer att många företag utfärda en industriell säkerhet revision checklista till arbetsledare och chefer.

Maskinen fungerar?

I en industrianläggning kan maskinen används för att konstruera produkt också vara en säkerhetsrisk för anställda. När de utför en säkerhet revision, är det viktigt att omvärdera nivån av funktionalitet av dessa maskiner se till att de är så säkra som möjligt för anställda att använda. Handledarna bör ta del av eventuella driftstörningar och tydligt märka några potentiella risker med maskiner för anställda. Alla maskiner fel ska rapporteras omedelbart till säkerhet handledaren för reparation eller utbyte innan det används av en anställd igen.

Anställdas utbildning

Varje handledare bör notera om huruvida alla medarbetare i sin laddning har genomgått säkerhetsutbildning. Denna utbildning bör göras tillgängliga för alla anställda och bör illustrera potential för jobb faror, hur man förhindrar dem, och företaget protokoll vid en olycka eller nödsituation. Anställda som inte genomgår säkerhetsutbildning kanske inte medveten om alla de potentiella riskerna med att arbeta i en industrianläggning, vilket kan resultera i skada.

Förebyggande säkerhetsåtgärder

Observera om förebyggande säkerhetsåtgärder, såsom bokförda plakat och skyltar, samt obligatorisk personlig skyddsutrustning för anställda, är på plats. Skadade eller saknade tecken bör omedelbart ersättas och nya ska tilldelas alla omärkta säkerhetsskäl. Anställda bör göras medvetna om vilken personlig skyddsutrustning kräver deras jobb och företaget bör ha ett system på plats för att ge att utrustning för sina anställda till liten eller ingen kostnad.