mynewspapers.net

Importera Data i Access med VBA

Importera Data i Access med VBA


Importerar data genom automatisering är mycket snabbare än importerar data manuellt. Microsoft Access är en relationsdatabas program som ingår i Microsoft Office-paketet. I Access kan du använda Visual Basic for Applications (VBA) för att automatisera processen att importera data. Importera data med VBA kan vara användbart när du har många ark att importera i en Excel-arbetsbok. I några steg kan du skriva VBA-kod om du vill importera data till Access.

Instruktioner

• Starta Microsoft Excel och lägga till följande data i "Blad1" och i "Blad2": fältet 1FIELD 2 DATA 1DATA 2 DATA 1DATA 2 spara arbetsboken i "C:\" som "XLToImport.xlsx".

• Starta Microsoft Access, klicka på "Databasverktyg" och välj "Visual Basic." Skriv följande om du vill skapa en ny sub: Sub importExcelWorkbook() Tryck på "Enter".

• Skriv följande om du vill importera "Blad1." DoCmd.TransferSpreadsheet ac Import, acSpreadsheetTypeExcel97, _ "Blad1", "C:\XLToImport.xlsx", True, "Blad1! A1:D100 "

• Skriv följande om du vill importera "Blad2." DoCmd.TransferSpreadsheet ac Import, acSpreadsheetTypeExcel97, _ "Blad2", "C:\XLToImport.xlsx", True, "Blad2! A1:D100 "

• Utföra din sub att importera de första två ark av Excel-arbetsboken.