mynewspapers.net

Hur vill radbryta texten i Access 2007 fält

Hur vill radbryta texten i Access 2007 fält


Microsoft Access 2007 är ett databasprogram som låter användare skapa kalkylblad, spåra kontaktinformation och skapa detaljerade rapporter. Programmet har en mängd mallar som kan användas, och är ett användarvänligt sätt för företag att spåra information, inklusive försäljning och lager. När du arbetar i ett Access-fält, om en användare finner att det behövs mer utrymme, kan användaren enkelt radbryta text för att passa mer information i ett fält.

Instruktioner

• Klicka en gång i det fält som du vill radbryta texten i att välja den.

• Gå till fliken "Format" i egenskapslistan.

• Ange alternativet "KanFörstoras" till "Ja."

• Upprepa steg 1 till 3 för varje fält som du vill ha inslagna text.