mynewspapers.net

Hur växtceller Elongate med Auxin?

Hur växtceller Elongate med Auxin?


Auxins är växt hormoner att agera för att förlänga celler i utvecklingen av skott och uppmuntra förgrening av rötter. Den första auxin som upptäcktes var Indol-3-ättiksyra eller IAA auxin används ibland för att särskilt hänvisa till detta specifika hormon.

Funktion

Enligt "Biologi," tror man för närvarande att auxin främjar cell töjning genom att främja aktiviteten av proton pumpar i cellerna det mål. Proton pumpar är proteiner inbäddade i cellens membran som använder energi för att exportera vätejoner från cellen. Genom att öka andelen proton pumpar, orsakar auxin cellväggen att bli surare.

Effekter

Sjunkande pH i cellväggen aktiverar enzymer som kallas expansins, som bryter obligationer mellan cellulosafibrer i cellväggen, tillåter cellen för att expandera eller förlänga. Den ökande koncentrationen av positivt laddade vätejoner utanför cellen skapar också en membranpotential eller spänning över membranet, vilket ökar andelen ion upptag i cellen. Ökade jonkoncentration inne i cellen ökar takt med vilken vatten diffunderar in i cellen, vilket gör att expandera eller elongate fortfarande snabbare.

Överväganden

Auxin fungerar också genom att ändra mönster av genuttryck i målcellerna. Dessa förändringar öka utbudet av proteiner för syntetisera nytt cellväggen material, så att cellen växt kan bygga sin vägg som det elongates.