mynewspapers.net

Hur till vända ner volymen på TV-annonser

Hur till vända ner volymen på TV-annonser


Volym minskning av TV-annonser kan åstadkommas via manuell, avlägsen eller automatiska metoder. Programföretagen konstatera ofta att TV-reklam är inte högre än de program de avbryta; Detta är inte hela sanningen. TV-annonser kan vara inte starkare än den starkaste delen av ett visst program. De flesta annonser registreras på högsta möjliga volymnivå; de inte har högt, samtalsterapi och mjuka volymerna gemensamma för komediserier, filmer och TV-sända idrottsevenemang.

Instruktioner

• Gå till TV: n och leta efter knappen "volym ner". Den här knappen anges ofta med en pil som pekar nedåt. Tryck på denna knapp när en kommersiell avbryter programmering.

• Plocka upp din TV-fjärrkontrollen och tryck antingen på "mute" eller "Volym ned" knappen när en kommersiell visas på skärmen. Detta är en arbetskraft intensiv form av volymkontrollen som är praktiskt taget idiotsäker.

• Installera en minskning av volymen tillbehör till din TV. Dessa enheter sänka inte volymen, men de reglerar TV-volymen genom att identifiera och förhindra extrema förändringar i decibelnivån.

• Kontakta din politiker och be honom att påskynda genomförandet av "Kommersiell annons Loudness riskreducerande Act." Denna lag har antagits av båda kamrarna i kongressen och förhindrar annonsörer och programföretag från vädring reklamfilmer på extrem volym. "Lugn" lagstiftningen har inte genomförts från och med 2010.