mynewspapers.net

Hur till tillägga (eller subtrahera) i ett kalkylblad som Excel

Hur till tillägga (eller subtrahera) i ett kalkylblad som Excel


Microsoft Excel 2010 kan snabbt beräkna en rad eller kolumn med numeriska värden. Enkla operationer, som att lägga till och subtrahera, kan beräkna i kalkylbladet. Fliken "Hem" innehåller ett "autosummeringsknappen" i gruppen "Redigering". Denna summa-funktionen innehåller en formel som lägger till värdena och totalt eller summan infogas i en intilliggande cell.

Instruktioner

• Öppna Excel-kalkylbladet.

• Ange värdena i en rad eller kolumn.

• Klicka på en cell till höger om raden med värden eller en cell under kolumnen med värden. Den markerade cellen visas en svart kontur.

• Klicka på fliken "Hem".

• Klicka på knappen "Autosumma" i gruppen "Redigering". Denna summering knapp visar övre fallet Sigma. En formel visas med cellområdet.

• Tryck på "Enter". Totalen visas i den markerade cellen.