mynewspapers.net

Hur till sätta fast korrumperat PS2 8MB minne kortfil

Hur till sätta fast korrumperat PS2 8MB minne kortfil


PlayStation 2 använder minneskort för att spara speldata information som nivå framsteg, skräddarsydda tecken och controller inställningar. Ett vanligt PS2 minnesfel med alla PS2 minneskort, inklusive 8 GB-modellerna, är korruptionen. Dessa fel inträffar när du tar bort minneskortet från PS2 systemet när det används. Spara data filer som skadas är obrukbara. Till salavage minneskortet, måste du radera filerna skadade data.

Instruktioner

• Slå på PS2 systemet och ta bort några skivor (PS2 spel, musik-CD, DVD filmer) från konsolen. Stänga av systemet genom att klicka på "On/Off" knappen på baksidan av PS2.

• Sätt in det skadade PS2 minneskortet i det första facket ovanpå spelenheten Port 1. Slå på PS2 systemet genom att klicka på knappen "On/Off".

• Välj alternativet "Browser" i huvudmenyn genom att trycka på "X"-knappen på handkontrollen PS2.

• Välj ikonen minne kort genom att markera det och välj "Enter" Tryck på "X"-knappen på handkontrollen.

• Välj de skadade spelfiler individuellt med styrknappen på spelenheten.

• Tryck på "X" på handkontrollen för att öppna alternativ för spelet filen.

• Välj "Ta bort" och tryck på "X"-knappen på handkontrollen för att radera den skadade spela filen. Upprepa för varje skadad spelet fil.