mynewspapers.net

Hur till omvänd en 3-fas motor

Hur till omvänd en 3-fas motor


Tre-fas motorer lita på ett flerfasiga system för att leverera kontinuerlig växelström. I stället för den enda makt bly i enfas elsystem, använder tre-fas system tre makt leder. Varje strömkabeln är en stegvis 120 grader från de andra två leder, vilket gör dem perfekt balanserad. När varje fas av den tre-fas systemet är ansluten till sin rätt terminal i tre-fas motor, motor går framåt, som det utformades. Om så önskas, kan motorn dock återföras genom att byta ordning på faserna.

Instruktioner

• Stänga brytaren som ström till tre-fas motor, sedan låsa brytaren med ett hänglås att förhindra att brytaren slås på när du arbetar på motorn.

• Skruva loss och ta bort locket av motor med en flathead skruvmejsel, och bestämd två av de tre faserna använder en flathead skruvmejsel. Det spelar ingen roll vilka två faser tas bort: T1, T2 och T3.

• Byta de två faserna och refasten dem med hjälp av en flat skruvmejsel. Installera om omslaget.

• Återställa kraften. Motorn körs nu i omvänd eftersom två av faserna har bytts.