mynewspapers.net

Hur till lägga rätt min HP Jetdirect låda

Hur till lägga rätt min HP Jetdirect låda


Hewlett-Packard (HP) JetDirect lådan är en nätverksanslutningsenhet för HP LaserJet-skrivare. Enheten accepterar och processer skriva ut jobb från flera datorer i ditt bostadsområde eller business datornätverk. Liksom andra dator och nätverksenheter, får din HP JetDirect fält inte alltid fungera korrekt och behöver återställa. Återställa din HP JetDirect box återgår enheten till dess fabriksinställningar. Detta förfarande bör endast göras som en sista utväg, eftersom nollställa processen rensar din HP JetDirect nuvarande konfiguration.

Instruktioner

• Koppla bort din HP JetDirect box strömsladden på baksidan av enheten.

• Tryck och håll knappen "Test" på baksidan av rutan HP JetDirect.

• Anslut nätkablarna tillbaka in på baksidan av enheten. Släpp knappen "Test" efter fem sekunder. Din HP JetDirect box har återställts.

• Stäng av och koppla bort HP LaserJet-skrivaren. Slå på skrivaren så baksidan av enheten är vänd mot dig. HP JetDirect-kort ser du på baksidan av skrivaren---en Ethernet kabel kommer att anslutas till kortet.

• Använda en platt skruvmejsel att ta bort de två skruvarna som håller den HP JetDirect kortet i skrivaren.

• Skjut kortet långsamt från skrivaren. Placera kortet bredvid HP LaserJet-skrivaren och låt kortet sitta över natten.

• Installera om HP JetDirect-kort genom att skjuta den långsamt i skrivaren och kortets skruvarna. HP JetDirect kortet har återställts.