mynewspapers.net

Hur till kopia och pasta med en batch-fil

Hur till kopia och pasta med en batch-fil


Windows kopierar och klistrar in objekt som text och grafik. Använda musen, kan du välja en grupp filer i en mapp och klistra in dem i en annan. Med kommandot Xcopy kopieras även filer från en plats till en annan. Om du vill automatisera din kopia-och-klistra-åtgärder och snabba upp ditt arbetsflöde, bädda in kommandot Xcopy i en kommandofil. Du kan köra filen manuellt eller låta Windows köra det under start.

Instruktioner

• Öppna Notepad och skriv följande text: @echo off xcopy CopyFrom CopyTo ersätta "CopyFrom" med namnet på filen eller mappen som du vill kopiera. Ersätt "Kopia" med namnet på målmappen. Till exempel vill kopiera C:\MyFiles\xyz.txt till C:\Temp, skriv "Xcopy C:\MyFiles\xyz.txt C:\Temp."

• Klicka på "Arkiv" och välj "Spara". "Spara" dialogen fönster öppnas. Navigera till mappen skrivbord och dubbelklicka på den för att markera den.

• Typ "xyz.bat" i rutan "Filnamn". Ersätt "xyz" med något beskrivande namn.

• Klicka "Spara." Anteckningar kommer att spara kommandofilen till skrivbordet. Dubbelklicka på filen och Windows utför åtgärden Kopiera och klistra in.