mynewspapers.net

Hur till kopia & klistra in Excel VBA

Hur till kopia & klistra in Excel VBA


Kopiera och klistra in data från en cell till en annan är en vanlig uppgift i Microsoft Office Excel. Att få denna uppgift gjort med Visual Basic for Applications eller VBA, kan spara mycket tid om du har att kopiera och klistra in i många kalkylblad, eftersom VBA kan du skriva underprocedurer som du kan utföra för att utföra en uppgift som att kopiera och klistra in. Använda VBA'S Selection.Copy metod att kopiera data i en viss cell och klistra in den i en annan med Paste-metoden.

Instruktioner

• Starta Excel och skriv "kopiera dessa data" i cell A1. Klicka på fliken "Utvecklare" och klicka på "Visual Basic." Infoga en ny modul genom att klicka på "Infoga"-menyn och "Modul".

• Starta en ny sub-procedur i Visual Basic Editor genom att skriva följande VBA-kod: Private Sub copyAndPaste()

• Fortsätta genom att lägga till följande VBA-kod om du vill kopiera A1 data till D1: Range("A1"). Välj Selection.Copy Range("D1"). Välj ActiveSheet.Paste

• Typ "End Sub" till slut sub-procedur.