mynewspapers.net

Hur till Check VIN av en skoter

Hur till Check VIN av en skoter


Skotrar, som de flesta andra fordon, innehåller ett fordon ID nummer (VIN). VIN är som en födelseattest. Varje skoter ges ett nummer som innehåller information om när och var den gjordes, som den tillhör och information om reparationer eller olyckor. Din lokala institutionen för motorfordon kan slå upp ditt VIN och ge dig någon information om skotern. I många fall är människor som söker upp VIN intresserade av att köpa skoter.

Instruktioner

• Leta upp handskfacket strax under fotstödet på din skoter.

• Hitta VIN pläterar locket precis under den nyckel hål i handskfacket på din skoter. Lyft plattan upp för att Visa scooter's VIN med en skruvmejsel.

• Webbplatsen för ditt lokala DMV. Klicka på alternativet märkta, "Motorcykel VIN Check". Skriv din scooter's VIN i utrymmet och tryck på "Enter" för att visa din scooter fordon historia rapport.