mynewspapers.net

Hur till Check kontinuiteten på koaxiala kablar med en Multimeter

Hur till Check kontinuiteten på koaxiala kablar med en Multimeter


Koaxiala kablar måste ha ordentlig kontinuitet för optimal drift. Idealiskt, koaxiala kablar äger en 75 ohm impedans från ena änden till den andra. Ett fel eller interna brott i antingen den interna avskärmning eller kontakterna minskar kontinuiteten. Använda en multimeter är ett snabbt sätt att fastställa någon kontinuitet problem på en misstänkt koaxialkabel.

Instruktioner

• Vrid ratten på multimeter till inställningen "CONT" (kontinuitet).

• Föra ändarna av de koaxialkabel ligger tillräckligt nära tillsammans för att tillåta leads på multimeter att nå dem.

• Touch Mönja tråd i multimeter till det yttre skalet av ena änden av den koaxial anslutningen. Tryck på svart bly till dirigent mittstiftet i andra änden.

• Lyssna för en ton från multimeter. En ton visar ett problem i kabeln. Detta kan vara ett avbrott i en sköld eller centrum ledaren röra en annan metall element i koaxialkabeln.