mynewspapers.net

Hur till Check en telefonens batteriMobiltelefon batterier kan testas med hjälp av en vanlig batteri testa enheten eller en multimeter om du har en. Det enda kravet är att det måste ha röda och svarta kablarna till göra kontakt med batteri element eftersom dessa platta makt celler inte kommer in i bilden testare eller de avsedda för cylinder batterier, till exempel.

Instruktioner

•Kontrollera att batteriet är fulladdat. Vill du veta om ett batteri är skadad, måste du testa om spänningen är tillräckligt hög. Testa ett platt batteri är meningslöst. När batteriet är fulladdat, stänger av telefonen och ta ut batteriet ur enheten. Göra en anteckning av batterispänningen, det bör skrivas på etiketten.

• Hitta de negativa och positiva kontakterna. Mobiltelefon batterier har mässing kontakter i ena änden. Vissa har tre och andra mer. Kontakterna kommer att präglas av ett "+" och "-" symbol att ange sin laddning. Dessa symboler kan märkas på kroppen av batteriet med en linje som pekar på den metall kontakten.

• Placera Mönja från batteri testare till positiva kontakten och svart bly på negationen. Kontrollera behandlingen på slå av ditt batteri testare. Om spänningen är lägre än det nummer skrivet på batteri ärmen, kan sedan cellen vara skadad. Om spänningen är rätt, så vänta en timme och kontrollera det igen. Onödig kraft förlust kan också tyda på problem med batteriet. Om spänningen är korrekt och inte sönderfalla snabbt, kan då det vara ett problem med din telefon eller laddare.