mynewspapers.net

Hur till ändra de vågräta axeletiketterna i Excel 2007

Hur till ändra de vågräta axeletiketterna i Excel 2007


Microsoft Excel är ett kalkylprogram som kan ta dina kalkylbladsdata och förvandla det till en professionell snygga stapeldiagram, linjediagram eller Tidsgraf serien. Grafer är dynamiska, vilket innebär att ändringar du gör i kalkylbladet reflekteras i diagrammet automatiskt och omedelbart. Titlarna på dina diagram är vanligt på toppen av datakolumnen som var används gör diagrammet i första hand. Om du vill ändra de vågräta axeletiketterna, måste du uppdatera märkningen i kalkylbladet.

Instruktioner

• Klicka på den cell som innehåller etiketten på en kategoriaxel du vill ändra.

• Skriv det nya namnet för axis etiketten.

• Tryck på "Enter". Den nya etiketten kommer att uppdateras i diagrammet.