mynewspapers.net

Hur tar man bort trasiga rostfria skruvar

Hur tar man bort trasiga rostfria skruvar


Skruvarna är användbara enheter med gängade inlägg som infogas i material för att hålla dem säkert ihop. Även om trådar på en skruv är mycket effektiv på gripande olika material, bli dessa trådar problematiskt om skruven är skadad. Ibland, en skruv kommer att bryta eller huvudet kommer att bli fråntagen, vilket gör det omöjligt att ta bort med hjälp av en traditionell. Det är möjligt att ta bort skruven med hjälp av flera verktyg

InstruktionerSätt en 1/8-1/4-tums storlek borra lite i en borr. Storleken på lite beror på storleken på skruven som är trasig. Borr bör vara cirka 1/3 skruvhuvudet, eller skruv kroppen om huvudet är bruten av storlek.Placera spetsen på borr i centrum toppen av exponerade skruven. Slå på borren och tryck på avtryckaren för att infoga borr i metall skruven tills det är 1/8 - till 1/4-tums djup. Stoppa borrning och avsätta borren.Infoga den skruv utdragaren på toppen av skruven i hålet skapad av borren. Tag upp i skruv utdragare med tång och vrid fläkten moturs så att det gräver i skruven. Fortsätta vrida skruv utdragare tills ytan av den brutna skruven höjs ovanför ytan där det sätts.Upphäva skruv utdragare och förstå den brutna skruven upp spets med tången. Vrid skruven motsols tills det tas bort från ytan.