mynewspapers.net

Hur tar man bort repor från PS2 skivor

Hur tar man bort repor från PS2 skivor


Spelkonsolen PlayStation 2 (PS2) använder DVD-skivor för att spela spel. En repad PS2 skiva spelas upp inte korrekt och måste fastställas. Du kan ta bort repor med några gemensamma husgeråd. Om fastställande av repor på en skiva med PS2 inte bryter mot garantin Sony.

Instruktioner

• Placera en mjuk trasa på en tabell. Placera PS2 skiva etikettsidan nedåt på en mjuk trasa.

• Ta bort locket från ChapStick. Plats i slutet av ChapStick på skivan till vänster om centrum hålet.

• Flytta ChapStick runt skivan medurs när du flyttar mot kanterna. Ta bort ChapStick när du har täckt hela ytan.

• Gnugga fingret hela skivan för att jämna ut ChapStick.

• Placera en kant av ludd fri trasa på skivan till vänster om centrum hålet. Flytta tyget runt skivan medurs när du flyttar mot kanterna.

• Ta bort duken när du har rengjorts hela ytan av ChapStick. Repor i PS2 skivan nu fylls i.