mynewspapers.net

Hur tar man bort en Delta duschen omkastare o-ringenO-ringen på Delta duschen omkastare verkar som ett distanselement för ärmen samt att förhindra läckor runt motorhuven muttern. När vatten läcker förbi o-ringen, kommer att kran handtag droppa. Ta bort en Delta duschen omkastare O-ring kräver att ta bort dusch kran handtag. Ersättning O-ringar finns på hem förbättring centra. Ta gamla o-ringen med när du köper en ersättare för att se till att du får rätt storlek för din dusch.

Instruktioner

• Lokalisera avstängningsventiler för dusch. Avstängningsventilerna är oftast bakom väggen där duschkolonner finns, med en lucka i den angränsande rum. Vrid de avstängningsventiler medurs för att Stäng av vattnet till duschen.

• Lossa ställskruven säkra dusch kran handtag med en insexnyckel. Dra i handtaget från väggen.

• Vrid skruvarna säkra täckbricka plattan, vilket är det skyddande höljet ligger runt kranen, i väggen med en Phillips-skruvmejsel. Dra täckbricka plattan från väggen.

• Dra hylsan från kassetten. Hylsan täcker utsidan av patronen och bör dra bort med fingrarna.

• Lossa motorhuven muttern säkra kassetten till ditt hem VVS med ett par slip gemensamma tång. Vrid motorhuven muttern för hand och ta bort den från kassetten. Rulla o-ringen av patronen med fingrarna.