mynewspapers.net

Hur tar jag bort en bränslepump relä på en Yukon Denali 2002?

Hur tar jag bort en bränslepump relä på en Yukon Denali 2002?


Den bränslepump relän i en 2002 Yukon Denali är en del av det elektroniska insprutningssystemet. När motorn är igång, aktivisering makten tåget kontrollmodulen (PCM) Detta relä. När spänningssatt, ger den bränslepump relän bränslepump med 12 volt likström. En felaktig bränslepump relä kan orsaka intermittent motorstopp och göra motorn svårt eller omöjligt att starta. Ersättande bränsle pump reläer finns tillgängliga från auto delar butiker och certifierade GMC återförsäljare.

Instruktioner

• Stäng av motorn och placera överföring redskap selector spaken i läge "P". Tryck parkeringsbromsen och öppna motorhuven.

• Leta upp under huven relay centrum som innehåller den bränslepump relän. Det är till höger i motorrummet, mellan broms vätska reservoar och batteriet.

• Ta bort locket från reläet centrum och titta på diagrammet på motstående sida. Anteckna platsen för den bränslepump relän.

• Ta bort bränslepumpen reläet för hand med hjälp av en gunga/dra rörelse.