mynewspapers.net

Hur ta reda på vilken bank som äger en fastighet

Hur ta reda på vilken bank som äger en fastighet


Tusentals hus blir tillgängliga varje dag. Viktiga är att veta vilka banker egen vilka egenskaper i stället för att söka efter olika sätt att hitta bank ägda fastigheter. De flesta banker innehar titlarna och gärningar för fastigheter och egendom men det finns också andra institutioner som innehar egendom och handling posterna.

Instruktioner

• Ta tag i din lokala telefonkatalog och ett anteckningsblock, och leta upp ditt län kansli deeds lokala kontor och samtal och be expediten för adress till deras huvudkontor där huset gärningar hålls. De flesta register över deeds kontor är i länet tingshuset eller nära domstolsbyggnaden.

• Skriv ner adressen till egenskapen som du vill ta reda på vilken bank äger och gå till din lokala registret gärningar Office. Kansli deeds office är ett offentligt ämbete så alla dokument är offentliga register och tillgänglig.

• Titta igenom gärningar av egenskapen adress att du forskar och när du hittar gärningen, handling bör innehålla husägare namn och all grundläggande information som innehåller också banken som äger fastigheten.

• Skriv ner alla nödvändiga uppgifter som du kommer behöver, inklusive namnet på banken och du kommer nu att kunna gå till ordentlig banken om fastigheten.