mynewspapers.net

Hur ta isär en Rhino Spincast hjul

Hur ta isär en Rhino Spincast hjul


Novis fiskare använder ofta spincast rullar som Rhino eftersom de är användarvänlig och lätt att kasta och hämta. Sportfiskare måste helt enkelt trycka på en knapp och kasta deras linje i vattnet. Men spincast rullarna är inte annorlunda än andra fiske rullar genom att de blir smutsiga med användning. Fiskare som vill ha deras hjulen ska pågå under lång tid måste ta hjulen isär och rengör dem åtminstone årligen.

Instruktioner

• Hitta grå omslaget på framsidan av rullen. Snurra den moturs tills du kan ta bort den från rullen. Dra bort det svarta locket från baksidan av rullen.

• Ta bort handtaget från rullen. I Rhino modellerna RSC2 och RSC3 ligger skruven som håller handtaget på rulle mitt i det grå handtaget. På RSC5 är det i slutet av det grå handtaget. Vrid skruven motsols tills du kan dra av rullen. Sedan dra i handtaget av rullen.

• Leta upp muttern på framsidan av rullen, som håller samman ett hölje som täcker rullen. Vrida muttern moturs tills du kan ta bort den. Dra inhysa av rulle att exponera spole.