mynewspapers.net

Hur ta en kolesterol Ratio

Hur ta en kolesterol Ratio


Blod kolesterol värden används för att bedöma hälsa och att bestämma risken för sjukdom. En omfattande blod kolesterol läsning har flera komponenter, och en av dessa är kolesterol förhållandet. Medan detta förhållande inte används för att bestämma lämplig behandling för att minska högt kolesterol, används det ibland som en prediktor för risken för hjärtsjukdomar. Ju högre din kolesterol förhållande, desto högre risken att utveckla hjärt sjukdom.

Instruktioner

• Bestäm din totala kolesterol läsning i mg/dl. Om du har nyligen haft din kolesterolhalten i blodet mäts av en hälso-och sjukvårdspersonal, kommer att totalt kolesterol tillhandahållas. Det är ofta förkortat "TC".

• Bestäm din high-density lipoproteincholesterol i mg/dl. Detta kallas "HDL kolesterol" också och benämns ofta som "goda" kolesterolet.

• Dela upp din totala kolesterol av ditt HDL-kolesterol.

• Spela in förhållandet bestämmer du genom denna beräkning. Detta är din kolesterol förhållande. Till exempel, om din totala kolesterol är 200 mg/dl och ditt HDL-kolesterol är 40 mg/dl, är din förhållandet 5:1.

• Syftet att hålla din nedan förhållandet 5:1 för hälsa. En optimal nivå är 3.5:1.