mynewspapers.net

Hur snabbt växer äggstockscancer?

Hur snabbt växer äggstockscancer?

Vad är äggstockscancer?

Äggstockarna som innehåller celler som förökar sig för att upprätthålla vävnad hälsa. Om dessa celler uppleva okontrollerad tillväxt, bildas dela upp för fort i för många celler, en tumör. Ibland kommer att tumören bo innesluten inom ett litet område i äggstockarna. Detta är en godartad tumör som kan avlägsnas kirurgiskt. Om det sprider sig till omgivande organ, anses vävnaden maligna och cancer.

Cancer etapper

Äggstockscancer har fyra steg: steg 1, när cancerceller påträffas endast i äggstockarna; etapp 2, när cancerceller har spridit sig från äggstockarna till omgivande vävnad som äggledarna eller livmodern. etapp 3, när cancerceller har spridit sig utanför bäckenområdet eller till lymfkörtlarna, och scen 4, när cancerceller sprida sig till vävnaden utanför bäckenet och buken, levern och lungorna.

Hur snabbt har cancern framsteg?

Många faktorer spelar in på hur snabbt cancer fortskrider i ett enskilt. Några av dessa faktorer är familjens historia, stress, kost och om patienten genomgår behandling eller inte. Cancern kan också verka snabbare växande eftersom det tenderar att inte diagnostiseras förrän senare skeden. Det är viktigt att ha regelbundna undersökningar som kommer att öka chanserna att hitta cancer tecken så tidigt som möjligt.