mynewspapers.net

Hur rensa en Epson CX5400 skrivarhuvudet

Hur rensa en Epson CX5400 skrivarhuvudet


Epsons CX5400 är en multifunktionsskrivare, vilket betyder att det inte bara skriver ut, men också gör kopior och skannar dokument. Om du hittar luckor i bilder eller text på utskrifter av CX5400, är det ett tecken på ett igensatt skrivhuvudet. Epson har utrustat CX5400 med ett skrivhuvud rengöring process som kan utföras med bara skrivarkontroller. Reningsprocessen använder några bläck att rengöra skrivarhuvudet, så använd reningsprocessen bara när det behövs.

Instruktioner

Självrengörande

• Slå på CX5400 och låt skrivaren slut dess värma upp förlopp.

• Tryck på vänster "Meny" knappen på skrivaren upprepade gånger tills "Head Cleaning" visas på skrivarens displayskärmen.

• Tryck på knappen "färgkopia". Den CX5400 reningsprocessen börjar och varar i ca 30 sekunder. "På"-lampan på skrivaren blinkar tills rengöringen är klar.

• Ladda pappersfacket, om den inte redan har papper, och tryck på den vänstra "Menu"-knappen på skrivaren tills "Munstycke Check" visas på skrivarens displayskärmen. Tryck på "Color Copy"-knappen på skrivarens kontrollpanel och vänta som en test sida utskrifter. Undersök mönstret tryckt på testsidan för eventuella luckor. Om luckorna visas i utskriften, kör rengöringsprocessen igen.