mynewspapers.net

Hur platsen en passiv aggressiva man

Hur platsen en passiv aggressiva man


Passiv-aggressiva människor tenderar att frukta beroende och intimitet, främja kaos, känner sig diskriminerade och göra ursäkter. Mycket av deras beteende drivs av deras osäkerhet och ilska. Nästan alla har passiv-aggressiva tendenser; dock döljer den passiv-aggressiva man sin ilska med passiva beteende. Du kan lära dig hur platsen en passiv-aggressiv man innan du spenderar din tid och energi försöka förändra honom.

Instruktioner

• Märka tecken på kronisk sena. Passiv-aggressiva män in egen tid linjer och för relationer.

• Erkänna lögner och ursäkter. Den passiv-aggressiva man använder dessa som ett sätt att undanhålla information för att ha mer makt och kontroll över dig. Se upp för invecklade svar på enkla frågor.

• Klocka för förhalning. Passiv-aggressiva män uppvisar självförgörande beteenden som påverkar inte bara dem utan även du.

• Obs tvetydighet. Till exempel, du ber honom om att gå ut på fredag kväll och han säger "kanske" och inte avsluta samtalet. Den passiv-aggressiva man vill styra förhållandet. Lämnar dig att undra vad han menar kan göra honom medvetet eller omedvetet en känsla av makt över dig.

• Beakta hans konkurrenskraftig art. Han känner sig otillräcklig, så sin mentala sinne spel tjäna honom genom att ha en över på någon annan. Fråga dig själv om han alltid måste ha sista ordet i ett argument eller försöker en upp du.

• Se över förhållandet. Relationer med passiv-aggressiva män förvandlas snabbt till slagfälten. Han är vanligtvis bevakad, misstänksam, ut mot kontakt med sina känslor och inte Visa konsekvent intimitet.