mynewspapers.net

Hur mycket vikt ska ett barn vinna varje vecka?

Hur mycket vikt ska ett barn vinna varje vecka?


Varje barn är en individ med eget tillväxtmönster. Stadig viktökning under barnets första månader är fortfarande, en viktig indikator på allmänna hälsa.

Initial viktminskning

Barn förlora normalt flera gram deras födelsevikt i deras första dagarna--ca fem till sju procent.

Totala viktökning

En typisk baby kommer att återfå sin födelsevikt med två veckor postpartum, dubbla sin födelsevikt med sex månader och tredubbla det genom sin första födelsedag.

Genomsnittliga veckans vinst

Under de första fyra månaderna få bebisar 115 till 200 g (4 till 7 oz) i veckan. fyra till sex månader--85 till 140 g (3 till 5 oz) i veckan. sex till 12 månader--85 g (3 oz) per vecka.

Utfodring metoder

Många gör barn mer stresståliga vinna vikt mindre än sina motsvarigheter i formula-fed, särskilt efter de första sex månaderna. Världshälsoorganisationen har utvecklat en tillväxt diagram för spädbarn under amningsperioden. Andra spädbarns tillväxt diagram bygger främst på formula-fed spädbarn.

Spädbarn och mätningar

Viktökning är bara en faktor vid bedömningen av barnets hälsa - längd, huvudomfång, vakenhet, uppträdande och att uppnå utvecklingsmässiga milstolpar betraktas också.