mynewspapers.net

Hur mycket solen behöver jordgubbsplantor?

Hur mycket solen behöver jordgubbsplantor?


Jordgubbar är en favorit sommarfrukt för många människor. Odling av jordgubbar i en hem trädgård tar lite ansträngning, men efter två eller tre år, väl underhållna jordgubbsplantor kan producera en stor skörd. Gott om solen är ett krav för ett hälsosamt jordgubbsplantor.

Plantering

Plantera jordgubbar på en sval dag med massor av molntäcket. Överdriven solexponering eller värme kommer att skada nya växter och hämma deras tillväxt. Jordgubbarna planteras bäst tidigt på våren. Välj en säng med full solexponering.

Växtsäsongen

Under växtsäsongen behöver jordgubbar full sol. Minst sex timmar för full sol en dag som krävs för god tillväxt. Bättre frukt och starkare växter resultera från 10 timmar av sol varje dag.

Behållare plantering

Jordgubbar växer även bra i containrar. Om du växer jordgubbar i behållare, ställa in dina växter utomhus för minst sex timmar för full sol. Om vädret eller klimatet förhindrar detta, använda en växa lampa för att ge din jordgubbar sex till 10 timmars ljus per dag.