mynewspapers.net

Hur mycket någon åtgärd på 16 veckor gravid?

Hur mycket någon åtgärd på 16 veckor gravid?


Fundal höjd mätningarna är ett verktyg som används av vårdgivare för att avgöra tillväxt av fostret. På 16 veckor bör en gravid kvinna mäta 16 centimeter. Detta nummer är användbara för övergripande kontroll av tillväxt och utveckling, mäta många kvinnor, även de som är överviktiga eller gravitas (kvinnor som tidigare har gått igenom en graviditet), kan inte exakt under vissa tider i sin graviditet.

Fakta

Fundal höjd mäter storleken på övre livmodern för att bestämma den allmänna tillväxten av barnet, enligt Baby zon. Vanligtvis mätt i centimeter, om det görs korrekt och konsekvent det ska matcha direkt med den graviditetslängd graviditetsveckan en, enligt Karen Maschue, LPN/LMW/CPM och grundare av St Raymond hem födelseprocess. När graviditeten veckor ökar, ökar fundal höjd mätning också låta en vårdgivare vet att barnet växer i en sund takt.

Betydelse

Fundal höjdmätningar är en icke-invasiv sätt att diagnostisera en möjlig fråga i havandeskapet. Om mätningen är för låg, mer än 4cm av, kan det tyda på att barnet har sjunkit, barnet vänds i sidled eller det finns för lite vätska i fostersäcken. Om mätningen är för hög kan det tyda på en sätesbjudning baby, tvillingar eller för mycket vätska i fostersäcken. I båda fallen kommer att denna enkla teknik effektivt kommunicera för läkaren att sedan gå vidare med mer invasiva test av en ultraljudsundersökning, enligt Baby zon.

Förfarande

Fundal höjd utförs med hjälp av ett måttband och tas från toppen av blygdbenet till toppen av livmoderhalsen. Detta test är mest exakta när de utförs av samma vårdgivaren varje besök. Resultatet kan annars bli skeva som varje leverantör kan mäta lite annorlunda.

Missuppfattningar

Fundal höjd är inte alltid en korrekt indikator på ett problem. Enligt Maschue, fundal höjder kan vax och avta under en graviditet beroende på tarmrörelser, placering av barnet, ställning av fostrar mätt och antal tidigare graviditeter. Maschue förklarar att en gemensam trend i hennes värdighet patienter, särskilt de som har deras tredje barn, är en ökande fundal höjd i början av graviditeter; men mätningarna gör även ut i slutet av andra trimestern.

Expert insikt

Fundal höjd är en utmärkt källa för att kontrollera tillväxten av barnet, ska det åtföljas med ytterligare tentor vid behov. Om fundal höjd är upprepade gånger av rekommenderas det att ett ultraljud används för att undersöka om något är faktiskt fel. Dessutom, hos kvinnor som är överviktiga under sin graviditet, tenderar fundal höjd att vara felaktiga under hela graviditeten. I dessa fall blir det helt enkelt ett sätt att övervaka som barnet växer fortfarande, enligt Maschue.