mynewspapers.net

Hur mycket gör en retail assistant manager?

Hur mycket gör en retail assistant manager?


Om du letar efter ett jobb som en retail assistant manager, du kan förvänta dig att hjälpa kunder, tolka försäljningsinformation, analysera konkurrensen, aktivt marknadsföra ditt företag och underhålla din butik--inklusive anställda, inventering och dagligt underhåll. Lön är lite svårare att fästa.

Lön

Betala är för position varierar, men vanligtvis någonstans mellan lönen för en chef och säljare. Medianvärdet lönen för September 2010 är £24,690, och lönen för en retail assistant manager med liten eller ingen erfarenhet är mellan £17550 och £ 26 000 per år. Med fem till nio års erfarenhet, kan du förvänta dig en lön på minst £21,450 och lönen går långsamt upp därifrån. På 20 års erfarenhet, ska du £25,350 till £34,450 årligen. Bonusar och incitament kan öka din lön.

Timtaxa

US Bureau of Labor Statistics har inte en separat beteckning för detaljhandeln biträdande chefer, som positionen inte kan finnas i vissa företag. BLS förteckning över Medeltimpriset för detaljhandeln säljare som £7,70 och chefer för retail sales arbetstagare som £12.20.

Läge

Området där du arbetar kommer att påverka din lön. Enligt US Bureau of Labor Statistics är områdena i USA med den högsta årliga lön Washington, D.C., Connecticut och New York. De med den lägsta årliga lön är Montana, South Dakota och North Dakota.