mynewspapers.net

Hur metallskrot får återvinnas till nytt material?

Hur metallskrot får återvinnas till nytt material?

Hur är skrot metall regenererade?

Metallskrot är regenererade genom flera olika processer. Människor och företag kan sälja deras metallskrot för att återvinnas på återvinning centra. Metallskrot är också regenererats från soptippar och produkter som kastas helt enkelt. Många skroten bilar, exempelvis skördas för deras metall innehåll och återvinnas. Oavsett hur metallskrot är initialt regenererats, det sedan huvuden till en bearbetningsanläggning för att påbörja själva återvinningsprocessen.

Hur är skrot metall sorteras för bearbetning?

Naturligtvis, när metallskrot samlas in och återvinnas, är det ofta blandat med andra icke-metalliska material såsom plast, trä eller gummi. För att sortera metall från dessa andra material, är det återvunna materialet generellt strimlad i en massiv industriell fragmentering maskin och sedan sorterade. Sorteringen processen innebär vanligtvis antingen magnetiska processer eller helt enkelt siktning. I slutet av sortering, är återvinning operationen kvar med en nästan ren form av metallskrot.

Hur är skrot metall faktiskt återvinns till nya produkter?

Efter metallskrot är sorterad, matas in i en masugn som brinner vid extremt höga temperaturer. Den exakta temperaturen på ugnen varierar beroende på den metall som återvinns. Masugnen smälter metallskrot i dess smält (flytande) tillstånd och bidrar också till att bränna bort eventuella föroreningar eller andra material kvar från det sortering skedet av processen. När metallen är kondenserad, kan det sedan hällas i formar i nya produkter.