mynewspapers.net

Hur man utrymme gungor på en gunga som

Hur man utrymme gungor på en gunga som


Swing-apparater är gemensamma delar av utomhus gården utrustning för barn. De finns i platt rem eller styrelsen stilar, däck gungor och helt inbyggt säten för mindre barn. Även Gungor är avsedd för kul, kan de vara farliga om rätt säkerhetsrutiner försummas. En av de viktigaste delarna av inrättat en swing set är att fastställa rätt avstånd mellan gungorna. Detta hindrar barn från att träffa varandra och objekt som stolpar och träd.

InstruktionerPlacera ett måttband på det översta fältet av swing in där kättingen eller linan av en gunga ligger. Mäta över 8 tum för att hitta rätt avstånd mellan nästa svingen. Fortsätta detta mäta förfarande för att utrymme alla framåt rörliga gungor på avstånd av 8 inches från varandra och polerna av swing set.Promenad till däck gungor eller skiva gungor som rör sig i en cirkulär rörelse istället för fram och tillbaka. Placera måttbandet i centrum av gungan och mäta utåt minst 24 inches, vilket är det närmaste man andra gungor eller polacker på swing set.Leta upp någon gräsmatta gungor på swing set som är gungor som innehåller ett barn på varje sida. Placera måttbandet i centrum av sätet och sträcka upp till 28 inches. Hålla position på en av gungor sida barer och mät sedan utåt för 12 inches, som ligger närmast de andra gungorna eller polackerna bör denna typ av swing.