mynewspapers.net

Hur man undervisar personlig hygien frågor

Hur man undervisar personlig hygien frågor


Personlig hygien problem uppstår när människor misslyckas med att upprätthålla goda grooming vanor. Undervisning om personlig hygien frågor bör börja i tidig ålder. Lektionerna undervisas allmänt i hemmet och i skolan. Ingående diskussioner och visuella hjälpmedel bör användas för att förmedla ett tydligt budskap om personlig hygien och frågor som härrör från dålig vård.

Instruktioner

• Detalj objekt och kroppsdelar som kräver grooming. Berätta studenter att kläder och skor och kropp delar som fötter, tänder, hår och personliga områden måste hållas rena.

• Display bilder av vad är viktigt att rykta. Bilder att klargöra vad som diskuteras. De gör lektionen mer intressant och hålla uppmärksamheten hos deltagarna.

• Förklara vad personlig hygien innebär. Personlig hygien är att hålla kläder, skor och kroppen rena och välskötta. Förklara att detta eliminerar dålig lukt och andra villkor som verkställer sättet en person ser ut och luktar.

• Diskutera villkoren som uppkommer inte ordentligt grooming. Fotsvamp, mjäll, löss och infektioner kan uppstå när kroppen och kläder inte är rena. Förklara varför felaktig grooming kan ha sociala förgreningar också.

• Pose frågor om den information som ges. Be eleverna frågor avgör om de har förstått vad förklarades och kan generera ytterligare frågor om ämnen som inte omfattas av lektionen.

• Granska de viktigaste punkterna av lektionen.