mynewspapers.net

Hur man tråd en toppmatade Bobbin Singer symaskin

Hur man tråd en toppmatade Bobbin Singer symaskin


Symaskiner har en undertråd i deras baser som innehar tråd. Tråden i spolen har den övre tråden i materialet när symaskinen drar det genom öppningen i foten. Spolen i basen är mycket viktigt för processen. Om den undertråd tråd inte är korrekt sätta in i maskinen, kommer att maskan inte hålla. Vanligtvis spolen placeras inuti maskinen på sidan, men med vissa Singer symaskiner spolen är en toppmatade spolen.

InstruktionerHöj pressarfoten.Vrid hjulet manuellt tills nålen är i högsta läget.

Hur man tråd en toppmatade Bobbin Singer symaskin


Dra ut plattan och ta bort tomma spolen från fjäderbollen.Placera spolen till skytteln sedan dra 2 inches av tråd från spolen.Håller spolen med ett finger och dra tråden genom fångsten i skytteltrafik.Dra tråden mot baksidan av maskinen tills cirka 4 inches dras.

Hur man tråd en toppmatade Bobbin Singer symaskin


Håll tråden med ena handen och stänga plattan.