mynewspapers.net

Hur man testar en generatorn genom att koppla bort batteriet

Hur man testar en generatorn genom att koppla bort batteriet


Korrekt testning av en generator kräver användning av en multimeter eller batteri testare. En generator producerar likström (DC) men kan också producera alternativa ström (AC), vilket kan skada de olika elektriska komponenterna i ditt fordon, inklusive datorn. Koppla bort batteriet när motorn är igång kan du identifiera om generatorn är svag, men utgör potentiella skada till din motor. Använd den här metoden om inga andra alternativ finns och öva extrem försiktighet medan du gör.

InstruktionerStarta bilen och engagera sig i nödbromsen.Öppna motorhuven och leta upp batteriet. Stå vid sidan av batteriet medan du kopplar bort den för att undvika de rörliga delarna av motorn (fan och bälten).Stänga av alla onödiga komponenter, som lampor, radio och luftkonditionering, att begränsa avloppet på din generator. Kan fordonet till värma upp till arbetstemperatur.Sätta på skyddsglasögon och gummihandskar. Koppla bort negativa ledningen från batteriet och ställ det åt sidan.Kör motorn utan avbrott i 15 till 30 minuter. Inte rev motorn eller drive, om möjligt. En frisk generator gör det möjligt för fordonet att köra. Återanslut den negativa ledningen till batteriet om inga avbrott eller frågor konstateras.Kontrollera alla säkringar och återanslut batteriet om det finns ett avbrott i fordonet körs. Om alla säkringar är fina, ta bilen till en auto butik att ha din generator professionellt testade. Du har sannolikt en dålig generator.