mynewspapers.net

Hur man testar brandlarm

Hur man testar brandlarm


Brandlarm finns enheter används för att varna dem i området som en brand är nära och varna dem att evakuera. Vanligtvis extremt högt användas brand larm som är i bostäder, skolor eller andra verksamhetsställen. Brandlarm måste med jämna mellanrum kontrolleras för att se om de fungerar så att de kommer att göra sitt jobb vid en verklig brand.

Instruktioner

• Varna alla i byggnaden att du kommer att testa larmsystemet så de tror inte att det finns en verklig brand.

• Dra alarm som du skulle om det fanns en verklig brand. De flesta larm har ett diagram på bilden på dem som visar vilken väg att dra i spaken om du vill aktivera larmet. Dra tills du inte kan dra spaken längre.

• Se till att tonen ljuder när du drar i spaken. Om inte, bör alarmet fungerar inte korrekt och repareras eller ersättas.

• Inaktivera alla larm till slut provet genom att vrida huvudbrytaren för systemet, som vanligen ligger i breaker rummet i byggnaden.